Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Diagnoza

Czcionka:

Jednym z głównych zadań Poradni jest diagnoza dzieci i młodzieży. Dokonuje się jej na podstawie: obserwacji, badania pedagogicznego, badania psychologicznego, badania logopedycznego, wywiadu środowiskowego, analizy dokumentacji medycznej i szkolnej oraz analizy wytworów uczniów.  Na badanie zgłaszane są dzieci i młodzież przez rodziców lub prawnych opiekunów. Młodzież pełnoletnia może zgłaszać się samodzielnie.

            Proces diagnozowania i jego wynik ma charakter wieloaspektowy. Każdy zgłoszony problem ma swoją specyfikę, która wpływa na dobór czynności diagnostycznych. Dlatego stosuje się różnorodne metody i techniki badawcze.

            Trafna diagnoza jest podstawą do dalszych działań w stosunku do dziecka, jego rodziny, środowiska szkolnego i rówieśniczego. Działania te mają charakter: profilaktyczny, korekcyjny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy.

Oferujemy:

Diagnozę psychologiczną  -  jej celem jest ocena poziomu rozwoju  poznawczego, a także emocjonalno-społecznego dziecka/ucznia.

Diagnozę pedagogiczną – ma na celu określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienie mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania.

Diagnozę logopedyczną – ma na celu ocenę poziomu rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych dziecka, sprawności i budowy aparatu artykulacyjnego, a także innych funkcji, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju mowy dziecka.

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny