Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Końskich

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pppkonskie.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Końskich.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-12
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21-02-2022

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

- Materiały wideo nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
- Część dokumentów PDF, Word, PowerPoint może nie być poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.
- Części starszych mediów publikowanych na stronie wykazuje brak alternatywy w postaci tekstu.

Wyłączenia

- Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy.

- Multimedia nadawane na żywo.

- Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

- Treści innych podmiotów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
  • Możliwość zmiany kolorystyki strony (wysoki kontrast – czarne tło, żółte litery).
  • Wyróżnienie odnośników.
  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

  • Deklarację sporządzono dnia 2020-03-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Końskich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e - mail: sekretariat@pppkonskie.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:  41 372 34 00

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Powiat Konecki; ul. Stanisława Staszica 2; 26-200 Końskie.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie posiada parkingu. Odległość od najbliższego parkingu wynosi około 50 metrów. Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania. Teren nie jest ogrodzony, budynek stanowi jednoczęściową bryłę składającą się z parteru i piętra. Wejście dla interesantów znajduję się od strony ulicy Krakowskiej, do drzwi wejściowych prowadzi chodnik z podjazdem. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Poradnia znajduje się na pierwszym piętrze. Budynek nie posiada windy.
Budynek posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych na parterze.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") mogą komunikować się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Końskich przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się:

  • E-mail: sekretariat@pppkonskie.pl
  • Telefon: 41 372 34 00

 

Zegar

Kalendarium

Październik 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny